#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-1#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-2#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-3#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-4#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-5#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-6#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-7#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-8#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-9#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-10#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-11#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-12#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-13#slider-theme-slider-5a671c6867c7b-caption-14

בני גסנבאור

בני גסנבאור – אקוורלים

 בני גסנבאור, צייר ישראלי

״הזמנה למבט בציורי מים היא הזמנה לשוטטות. הלוך ושוב נודדת העין מאזור לאזור, מלובן הנייר אל הכתם ובתוך הכתמים- פנימה וחוץ בעומק הרדוד של קליפות הצבע. כל נגיעת מכחול וכל נגיעה על נגיעה משרטטים לא רק את מתארו של הבית, ההר או החפץ, אלה גם טיולו של המכחול. מסעה של העין הופך למעשה של שיחזור פעולת הציור עצמה.״ דוד איבגי   (בקטלוג ״ירושלים מבט כפול״ – בני גסנבאור ומארק ינאי – 2013 )

בני גסנבאור נולד בשנת 1949 בצרפת ומתגורר בירושלים משנת 1976.

 הוא תמיד בחר בצבעי מים כדי לתאר את האור הירושלמי המיוחד, את ניגודי הצבעים החבוים בצללים, את שקיפותם של האוויר ושל המים. הוא מאתגר את האקוורל כדי להשיג צבעים כהים אך עדינים, בוחר בסגנון הריאליסתי כדי להעביר לצופה תחושה של שלום ורוגע.

Individual exhibitions:

 ​- 2013  Matsart Gallery, Tel Aviv

– 2013  CHUV, Lausanne, Switzerland

​- 2012  Private exhibition, Lausanne, Switzerland​
– 2012  Jerusalem International YMCA

– 2011  Private exhibition, Lausanne, Switzerland​

– 2010  Niederhauser Gallery, Lausanne, Switzerland​

– 1999  Mayanot Gallery, Jerusalem​

– 1998  Aktuarius Gallery, Strasbourg, France​

– 1997  Safrai Gallery, Jerusalem​

– 1996  Aktuarius Gallery, Strasbourg, France

– 1995  Dufresnoy Center, Paris​

– 1994  Safrai Gallery, Jerusalem​

– 1992  Safrai Gallery, Tel Aviv​

– 1991  Jerusalem International YMCA​

Collective exhibitions:

-1998  Artexpo, New York
-1993  Jerusalem International YMCA​
-1991  Jerusalem Artists House​