אמנות ישראלית

Web

מפגש מהנה וחווייתי בנושא אמנות ישראלית

משך המפגש: שעה וחצי, ההרצאה בליווי מצגת ושקופיות.

המפגש מתמקד באמנות ישראלית מתקופת תחילת המאה ה 20 ועד ימינו. 

האמנות המוקדמת בארץ ישראל, אמנות בצלאל, אמנות מודרנית והאוונגרד הארץ ישראלי, “אופקים חדשים” ואמנות הריאליזם, האמנות המופשטת ו”דלות החומר”, אמנות שנות השמונים, התשעים ואילך.

סקירת האמנים הידועים והחשובים בהיסטוריית האמנות הארץ ישראלית: 

יוסף זריצקי, שמואל לוי, אריה לובין, פנחס ליטבינובסקי, אברהם מלניקוב, ציונה תג’ר, חנה אורלוף, ,חיים גליקסברג, ראובן רובין, אריה אלואיל, נחום גוטמן, זאב בן-צבי, אריה ארוך, צבי מאירוביץ, אברהם נתון, אביגדור סטימצקי, יחזקאל שטרייכמן, פנחס אברמוביץ’, מרסל ינקו, אהרון כהנא, יוחנן סימון, אבשלום עוקשי ,משה קסטל, שטרייכמן ,פייגין, יגאל תומרקין ,בוקי שוורץ, ציונה שמשי, פנחס עשת, טוביה בארי, אורי ליפשיץ, מיכל נאמן, משה גרשוני,סיגלית לנדאו, קדישמן, פיצ’חזדה, עודד פיינגרש, ניר הוד ועוד…